Aydınlatma Metni

Yalın Kentli

Yalın Yaşam Enstitüsü (EnstitüYaYa) “veri sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) doğrultusunda kişisel verilerinizin güvenliğine azami önem göstermektedir. Bu Aydınlatma Metni, haklarınızı hatırlatmayı ve kişisel verilerinizin kullanımına yönelik olası sorularınızı yanıtlamayı amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi bu web sitesini kullandığınızda, bizimle elektronik ya da gerçek ortamlar üzerinden yazılı ya da sözlü iletişime geçtiğinizde otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle topluyoruz.

Topladığımız Veriler

 • Web sitemize erişmek için kullandığınız internet tarayıcısı veya cihazla ilgili bilgiler, işletim sistemi, IP adresi, tercih edilen dil, oturum zamanları, işlem zamanları ve diğer oturum bilgileri,
 • Gönüllülük başvuruları, iş başvuruları veya işbirliği talepleriniz için sitemizde bulunan formlar aracılığıyla veya diğer yazılı ya da sözlü iletişim ortamlarında verdiğiniz bilgiler,
 • Yaptığımız anketler ve araştırma çalışmaları kapsamında yazılı ya da sözlü olarak verdiğiniz bilgiler,
 • Web sitemizdeki bülten aboneliği, üyelik sistemi ya da diğer iletişim formları aracılıyla verdiğiniz bilgiler
 • Bize sağladığınız her türlü diğer veriler

Otomatik olarak toplanan oturum bilgilerini hariç diğer tüm bilgileriniz için açık rızanızı istiyor, onayınız olmaması halinde bilgilerinizi toplamıyoruz.

Verileri İşleme Amaçlarımız

 • Etkinliklerimizi yürütmek için yürürlükteki yasa ve mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ve eylemlerin gerçekleştirilmesi, yasal haklarımız doğrultusunda soruşturmaya yönelik olarak kullanmak,
 • Oturum güvenliğini sağlamak, web sitemizin ve diğer çevrim içi hizmetlerimizin kullanımını incelemek, web sitemizle ilgili şikayetlerin araştırılması, web sitemizin kişiselleştirilmesi, işlevselliğinin arttırılması, içeriğimizi, ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi geliştirmek ve korumak,
 • Sahtecilik ve terörizm dahil oluşabilecek bir suçu ya da suistimalleri önlemek, araştırmak, raporlamak, riskleri yönetmek,
 • Yaptığınız gönüllülük, iş ya da işbirliği başvurularını değerlendirmek, sizinle mülakat ya da işbirliği amaçlı iletişim kurmak, gerektiğinde özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sizinle bir sözleşme yapmak,
 • Katıldığınız çalışmalarımızı sürdürmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için yaptığımız anket ve araştırmalarda kullanmak, (Bu çalışmalarda, araştırmanın kapsamına ve hassasiyetine göre verileri anonim olarak alabilir ya da anonimleştirerek kullanabiliriz.)
 • İzin verdiğiniz hallerde çalışmalarımızla, ürün ve hizmetlerimizde ilgili sizi bilgilendirmek, araştırmalara, etkinliklere davet etmek (İstediğiniz zaman izninizi iptal edebilirsiniz)

Verilerin Saklanması, Paylaşılması, Anonimleştirilmesi, Silinmesi

 • Söz konusu verileri yurt içinde ya da yurt dışında güvenli bir veri merkezinde depolayabiliriz.
 • Verilerinizi çalışmalarımız gereği sizinle etkileşimde olduğumuz sürece, bazı durumlarda yasal yükümlülükleri yerine getirmek, anlaşmazlıkları çözmek ve kötüye kullanımı önlemek üzere son etkileşim tarihinizden itibaren yasaların gerektirdiği süre boyunca saklarız.
 • İşlenen kişisel verilerinizi, yasaların izin verdiği ya da gerektirdiği ölçüde ve güvenlik koşullarına uymak kaydıyla, EnstitüYaYa’nın çalışma amaçları doğrultusunda etkinliklerimizi yürütebilmek için, yasalar ve mevzuat gereği ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ya da birlikte çalıştığımız yurtiçindeki ya da yurtdışındaki paydaşlarımızla paylaşabiliriz.
 • Anket ve araştırma çalışmaları için topladığımız verileriniz çalışma kapsamına ve yöntemine göre kimliğinizle ilişkilendirilerek ya da anonim olarak toplanabilir, saklanabilir ya da sonradan anonimleştirilebilir.
 • Verilerinizi üçüncü kişilere satmayız.
 • Verilerinizi tutmamız için bir gereklilik kalmadığında bu verileri güvenli şekilde imha ederiz.

Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak bu Aydınlatma Metni dokümanındaki bilgiler haricinde bilgiye ihtiyaç duyarsanız, web sitemizde yer alan iletişim adreslerimizden bize ulaşarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi durumunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilmesiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini isteme

hakkına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi kişisel veri sahibi olarak bu web sitesinde yer alan iletişim adresimize göndereceğiniz e-posta ile iletebilirsiniz. Talebinizi iletirken veri sahibi olarak kimliğinizi doğrulayabilmemiz için adınız, soyadınız, güvenli elektronik ya da mobil imzanız, TCKN bilgisi ya da yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya kimlik numaranız, tebligat ve iletişim için yerleşim yeriniz ya da adres bilginiz ya da e-posta adresiniz, telefon numaranız talebinize dair açıklamanız ile birlikte bu talep içinde bulunmalıdır.

Güncelleme

Bu Aydınlatma Metni dokümanında zaman zaman güncellemeler yapabiliriz. Söz konusu güncellemeleri, bu dokümandaki güncelleme tarihini değiştirerek, bazı durumlarda web sitemizde yayımladığımız bildirimler ile size bildiriyoruz. Sorularınız ve talepleriniz için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme: 01.12.2021

Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Ayarlarınızı değiştirmeden siteyi kullanmaya devam ettiğiniz sürece çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Çerezler ve nasıl kapatılabilecekleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum. Daha fazla