Çözüm Önerimiz

Yalın Kentli

Çözüm önerimiz, temelde profesyonel yetkinliklerimiz doğrultusunda faydalanmayı seçtiğimiz yöntemlere, belirlediğimiz görevlere ve ilkelerimize dayanıyor. En küçüğünden en büyüğüne her ölçekte dönüşümün etkili olabilmesi için bu sınırlar ışığında ilerliyoruz. 

Etkinliklerimiz

Hedefimiz, fiziksel, zihinsel ve psikolojik tüm ihtiyaçlarımızı yalın yöntemlerle karşılayabileceğimiz bir yaşam biçimi kurabilmek ve sürdürebilmek. Dolayısıyla eylemlerimiz, ihtiyaçlarımızı yalınca karşılamaya dair çözümleri ve bu çözümlerin önüne geçen engelleri ortadan kaldıracak çalışmaları içeriyor.

İhtiyaçları Karşılamak

Bize göre ihtiyaçları karşılamak;

  • Kaynağı üretecek ya da görünür kılacak,
  • Kaynakla ihtiyaç sahibini bir araya getirecek,
  • Süreçteki tüm paydaşların, söz konusu kaynağın oluşumundan, aktarımına ve sonlanışına kadar her aşamada, yalın seçimleri tercih ve talep etmeleri için bilgi ve eğitim seviyelerini yükseltecek,
  • Güven ortamı ve dayanışma kültürü oluşturacak,
  • Travmaları önleyecek ve iyileştirecek

bütüncül bir çalışma evreni kurmakla mümkün.

Bu evrenin devamlılığı da bilgi ve deneyimden beslenerek sürekli gelişip dönüşebilmesine, yeniye evrilebilmesine bağlı.

Etkinliklerimiz

Görevimiz

Bu evreni oluşturmada bizim görevimiz;

  • Kendi uzmanlık, birikim ve becerilerimizi ortaya koyarak, öncelikle araştırma geliştirme, yazılım geliştirme, proje yönetimi, ürün yönetimi ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçları gidermek, ayrıca yayınlar ve etkinliklerle bu çalışmaları pekiştirmek,
  • Odaklandığımız her bir sorunla ilişkili paydaşlarla bilimsel ve barışçıl bir zeminde, işbirliği içinde çalışmak.

Özellikle bizimle ortak hedeflere sahip sosyal girişimlerin, kooperatiflerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplulukların veya bireylerin bizim uzmanlık alanımız dahilindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda en önemli araçlarımız bilim, teknoloji ve barışçıl iletişim.

Yöntemimiz

Gerek ürün ve hizmet geliştirme, gerekse yönetim koordinasyon çalışmalarımızda paydaşları sürece dahil ediyoruz. En küçük uygulanabilir çözümü tasarlayıp üretmekle başlıyoruz. Çıktıyı ve etkisini sürekli takip ederek ve geliştirerek çözümün kapsamını büyüten çevik metodolojileri kullanıyoruz. Süreç birbirine paralel ilerleyen iki alt süreçten oluşuyor. Bir koldan ürün ve hizmet geliştirirken diğer koldan iletişim etkinliklerini sürdürüyoruz.

Yöntemimiz

Geliştirme sürecinde kendi araştırmalarımızdan ve akademik verilerden destek alarak sorunu tanımlıyoruz. İhtiyaç analizini yapıyor, ilkelerimiz ve yetkinliklerimiz doğrultusunda tasarlıyor, geliştiriyor, gerçek dünyaya uyguluyoruz. Hem otomatik raporlarla hem de çeşitli kalite ve değerlendirme çalışmalarıyla çıktıları takip ediyoruz.

Sorunu tanımlamakla başlayan iletişim sürecinde ise sorunun görünürlüğünü arttıracak yayımlama çalışmaları yapıyoruz. Sorunla ilişkili ihtiyaç sahibinden, kaynak üretene ve uzmanına kadar tüm paydaşlarla etkinlikler düzenliyoruz. Hem birbirimizi daha iyi anlıyor hem de çözümün etkinliğini birlikte değerlendiriyoruz.

Her geliştirme döngüsü bittiğinde çözümün kendisinden ve paydaşlardan aldığımız geribildirimlerle kendimizi besliyoruz. Ardından, çözümün kapsamını biraz daha genişletecek bir sonraki döngüye başlıyoruz. Bu döngüler hedeflediğimiz aşamaya ulaşana kadar sürüyor.

Projelerimiz

Hedefimiz yeni bir yaşam biçimi olduğundan yaşamın her ihtiyaç alanına dair çok sayıda projemiz var. Hem kendi projelerimizi ilerletiyor hem de bizimle aynı yöne gitmeye çalışan paydaşların projelerine katkıda bulunuyoruz. Etki üretmekte iştahlı, heyecanlı ve çalışkan olduğumuz kadar sınırlarımızın da farkındayız.

Hedeflerimiz

İlkelerimiz

Yaptığımız her çalışmada, planlarımızda, kararlarımızda ve eylemlerimizde, odaklandığımız sorunların ve belirlediğimiz amaçların bize işaret ettiği ilkelere göre hareket ediyoruz. İlkelerimizi gerek kendi çalışmalarımızda gerek birlikte çalıştığımız paydaşlarla hareket ederken bir özdenetim mekanizması olarak kullanıyoruz. Fark ediyoruz ki bu ilkeler bütünü ışığında attığımız her adım bize birçok fayda olarak geri dönüyor ve ilkelerimiz bize bunca karmaşa içinde yalınlığı sağlıyor. Dolayısıyla temel ilkelerimizi barışçıl, sürdürülebilir, bağımsız, sağlıklı, keyifli ve onarıcı başlıkları altında tanımlıyor, tamamı için kısaca “yalın” sözcüğünü kullanıyoruz. Bu doğrultuda ulaşmayı hedeflediğimiz yaşam biçimine “yalın yaşam” diyoruz.

Yalın Yaşam İlkeleri

Barışçıllık ilkesi herkes için şiddetsizliği, adaleti, saygıyı ve zararsızlığı barındırıyor. Attığımız her adımda gerçeklere bağlı kalmayı, kendi sınırlarımızı korumayı, adımımızdan etkilenen doğanın insan dahil her bileşeninin farkında olmayı ve sınırlarına saygı göstermeyi, dolayısıyla ne kendimize ne başkalarına zarar vermemeyi ifade ediyor.

Sürdürülebilirlik ilkesi doğanın işleyişindeki bütüncüllüğü, atıksızlığı ve sadeliği barındırıyor. Sadece ihtiyacımız kadarını, atık üretmeden, doğal yöntemlerle ve ilişkili her bileşeni göz önünde bulundurarak üretmeyi, kullanmayı ve dönüştürüp yeniden kazanmayı ifade ediyor.  

Bağımsızlık ilkesi özgürlüğü, kendine yetebilmeyi ve şeffaflığın rahatlığını barındırıyor. Bir bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaşam becerileri kazanması da, bir üreticinin en az girdiyle üretim yapabilmesi de bu kapsama giriyor ve hatta, bir bireyin kendisini sömüren kişiye ya da topluluğa karşı psikolojik özgürlüğünü yeniden kazanması da.

Keyif ilkesi gülümsemeyi, yaşama sevincini ve yaratıcılığı barındırıyor. Sadeliğin aynı zamanda renkli olabileceğini, temel ihtiyaçlarımızın gıda, giysi ya da barınak gibi nesnelerden ibaret olmadığını, birlikteliğin, işbirliğinin, dayanışmanın, oyunun neşesini, müziği, tiyatroyu, dansı, edebiyatı kısacası sanatın bize kazandırdıklarını ve kendini gerçekleştirmenin sağladığı bütünlük hissini ifade ediyor.

Sağlık ilkesi, güvenlikle beraber diğer ilkelerin sonucu olarak ortaya çıkıyor; çünkü barışçıl, sürdürülebilir, bağımsız ve keyifli bir yaşam biçimi doğal olarak bizim ve doğanın sağlığımızı koruyor, hastalıklara karşı önleyici rol oynuyor ve güvenliğimizi sağlıyor.

Onarıcılık ilkesi halihazırda kendimiz dahil doğanın her bileşenine vermiş olduğumuz hasarı iyileştirme ihtiyacından kaynaklanıyor, kolaylaştırıcılığımızı ve fayda odaklılığımızı vurguluyor.

İlkeler Bütünü

Çözüm Önerimizden Çözüme

Yalın yaşamı benimsemiş bir topluma ulaşmaya çalışırken ilkelerimizin, yöntemlerimizin, görevlerimizin öncelikle bizi dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu dönüşümün bize ferahlık verdiğini derinden deneyimliyor, çözümlerimizin daha çok insana ulaşabilmesi için sabırsızlanıyoruz.

Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Ayarlarınızı değiştirmeden siteyi kullanmaya devam ettiğiniz sürece çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Çerezler ve nasıl kapatılabilecekleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum. Daha fazla